Poznanie historii improwizacji nie jest niezbędne do stosowania technik impro. Jednak dla ciekawych przedstawia ogólny zarys powstania współczesnego impro.

Krótka historia teatru improwizacji

W ciągu wieków powstało kilka styli improwizacji teatralnej. Najbliższym przodkiem współczesnego impro była prawdopodobnie Commedia dell’arte, która powstała w europie w XVI wieku. Była to komedia ludowa, która w dużej mierze opierała się na improwizacji. Aktorzy posiadali jedynie szkicowy scenariusz, a resztę swobodnie improwizowali, wymyślając teksty i gagi stosowne do danej sytuacji.

Po Commedia dell’arte nastąpiła przerwa, a impro odeszło w zapomnienie, dopóki nie zostało ponownie „wynalezione” przez dwie osoby – Keitha Johnstona i Violę Spolin. Głównie te dwie osoby nadały jej współczesny kształt. Co ciekawe Johnstone i Spolin zrobili to niezależnie od siebie (prawdopodobnie nawet nigdy się nie spotkali)*.

Keith Johnstone i Theatresports (UK)

Keith zaczął formułować swoje teorie dotyczące kreatywności i spontaniczności podczas dorastania w Wielkiej Brytanii, później zaczął je wykładać na Uniwersytecie Calgary. Uważał, że teatr stał się zbyt pretensjonalny, dlatego przeciętny człowiek z ulicy, nie będzie rozważał spędzania wolnego czasu w ten sposób.

Aby zdobyć zainteresowanie większego grona osób Johnstone zdecydował się na połączenie teatru i sportów. Taką kombinację nazwał sportami teatralnymi (Theatresports – naz. oryg.). Grupom teatralnym nadał cechy zespołów sportowych, a sporty teatralne były niczym innym jak zawodami. Grupy rywalizowały ze sobą o punkty przyznawane przez sędziów. Dzięki Sportom teatralnym, pomysły Keitha Johnsona, wywarły bezpośredni lub pośredni wpływ na większość współczesnych grup improwizatorów.

Viola Spolin (USA)

W latach 1930, Viola Spolin, zaczęła rozwijać nowe podejście do nauczania aktorstwa. Zostało ono oparte na prostej i skutecznej idei, że dzieci będą się bardziej cieszyły nauką aktorstwa, jeżeli wiedza i umiejętności będą nabywane podczas serii gier teatralnych.

Uważa się, że teatr improwizacji, jaki znamy w USA miał początki w roku 1955, wtedy Viola Spolin poprowadziła warsztaty dla jej syna Paula Sillsa i jego kolegów (studentów aktorstwa z Chicago), którzy założyli własny teatr. Grupa ta, przerodziła się później w „Compass Players”, a docelowo w „Second City”. Obecnie praktycznie każdy teatr improwizacji w USA sięga korzeniami właśnie do Second City.

Impro XXI wieku

Obecnie z zasad, reguł i gier improwizacyjnych opracowanych przez Violę Spolin i Keitha Johnstona, nie korzystają jedynie aktorzy teatralni. Techniki improwizacji znajdują swoje szerokie zastosowania w prowadzeniu biznesu, negocjacjach, zarządzaniu, nauce, komunikacji, prowadzeniu szkoleń, coachingu i wielu innych dziedzinach. I właśnie o tym głównie będzie tematyka naszego bloga.

*Jednak Keith Johnstone w niektórych rozdziałach „Impro for Storytellers” odwołuje się do gier prowadzonych przez Violę Spolin (książka ta powstała w latach 70.)

Please like & share: